Terapeuci SI

Nasi specjaliści

Anna Wielgosz – Nakonieczna

Katarzyna Stokowska

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to metoda uczenia się przez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. Zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Jest to nie tylko pięć najbardziej znanych zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch), ale również propriocepcja (czucie głębokie – zmysł informujący mózg o położeniu i ruchach naszego ciała) oraz układ przedsionkowy, inaczej zmysł równowagi. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w życiu płodowym i najintensywniej przebiega pomiędzy 3 a 7 r.ż. Na zajęciach  SI uczymy zmysły, jak maja się uczyć 🙂

Terapia integracji sensorycznej w naszym przedszkolu prowadzona jest przede wszystkim dla dzieci, które posiadają orzeczenie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla tych dzieci, które mają ocenę procesów integracji sensorycznej wydaną przez państwowe poradnie psychologiczno –pedagogiczne. Aby dziecko uzyskało możliwość uczęszczania na terapie rodzic powinien złożyć wniosek, a następnie czekać na decyzje dyrektora. Z konieczności składania wniosków wyłączeni są rodzice dzieci z orzeczeniem. 

Terapia SI jest zalecana dzieciom, m.in. które:
– nie potrafią dłużej wysiedzieć w miejscu, cały czas są w ruchu
– mają problemy w opanowywaniu umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się)
– mają problemy z koncentracja uwagi, łatwo rozpraszają się
– są nadwrażliwe słuchowo, nie lubią słuchać muzyki, boją się głośnych dźwięków
– są nadwrażliwe dotykowo – np. nie tolerują metek na ubraniach, obcinania paznokci, mycia włosów
– nie chcą jeść określonych konsystencji jedzenia, jedzą bardzo wybiórczo
– są nadmiernie płaczliwe, niespokojne
– nie lubią/ boją się bujać się na huśtawce, kręcić na karuzeli
– mają słabą równowagę
– mają trudności z nauką jazdy na rowerze
– trudno jest im zrozumieć polecenia
– są impulsywne, łatwo obrażają się, są nadwrażliwe emocjonalnie
– czynności samoobsługowe sprawiają im problem
– charakteryzują się opóźnionym rozwojem mowy (mowa niewyraźna, mały zasób słów).

Skip to content