Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się ………………….

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021 / 2022
  • Przewodniczący – NATALIA WÓJCIK,
  • Z-ca przewodniczącego – SYLWIA OBIEDZIŃSKA,
  • Sekretarz – MICHAŁ ŚLEDZIŃSKI,
  • Skarbnik – KAMILA ŁUKASZEWSKA.
  • Komisja rewizyjna: Hanna Papaj, Aleksander Rey, Aleksandra Gowin.
Protokoły z zebrań Rady Rodziców - rok szkolny 2021 / 2022
Dokumenty Rady Rodziców
Dane do przelewu

Nr konta: 13 1440 1387 0000 0000 1125 7828

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
00 – 910 Warszawa, ul. Admiralska 17

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko dziecka oraz grupę i za jaki okres wpłacana jest składka (przykład: Anna Kowalska, grupa Wiewiórki, składka za LISTOPAD 2019)

Dane do faktur

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
00 – 910 Warszawa, ul. Admiralska 17

NIP 952 20 36 585

Skip to content