Żabki i Moc Słów

Realizacja Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja” – Moduł III Moc Słów.

Dzieci z gr Żabki rozwijały umiejętności funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych: życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych, poszanowanie dla odmienności , otwartość i empatia, a także uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym.

Skip to content