Nie bądź zielony w temacie autyzmu!

Akcja Polska na niebiesko

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada 2 kwietnia. Celem jest zwiększenie świadomości i wrażliwości dzieci na odmienność innych. 4 kwietnia (we wtorek) obchodziliśmy TEN wyjątkowy dzień w Naszym przedszkolu.

We wtorek wszyscy ubraliśmy się na niebiesko. Na zajęciach porannych we wszystkich grupach dzieci brały czynny udział w zabawach ukazujących, że wszyscy jesteśmy inni i to czyni nas wyjątkowymi i niepowtarzalnymi. Przedszkolaki wysłuchały historii o postaciach niepełnosprawnych i razem z nauczycielami analizowały teksty ukazujące, że „inność” to nic złego. Na zakończenie zajęć dzieci z młodszych grup (3,4-latki) przygotowały plakaty pod hasłem „JESTEŚMY TOLERANCYJNI” , natomiast dzieci starsze ( 5,6 latki) stworzyły plakaty pod hasłem „KAŻDY Z NAS POTRAFI COŚ INNEGO, KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY”. Na holu głównym przedszkola wystawiony był stolik z ulotkami opisującymi specyfikę AUTYZMU.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom za włączenie się do akcji.

Nauczyciele wspomagający i specjaliści

Skip to content