Gdzie szukać pomocy?

Fundacja Sto Pociech

FSP Konsultacje ind dla rodziców – info 2 (28062022)

FSP Moje dziecko mnie złości ulotka MIASTO (28062022)

FSP Grupa Ojców A4 miasto (27062022)

FSP WIOSKA miasto A4 (27062022)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.
Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.
Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Bezpieczna szkoła

Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, spowodowało pojawienie się w społecznościach przedszkolnych i szkolnych wielu pytań i obaw o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z programem „Bezpieczna szkoła +” oraz informacjami dostępnymi na podanych poniżej stronach internetowych.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

www.szkolabezprzemocy.pl

www.przemocwszkole.org.pl

Niebieska karta

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Więcej informacji – procedura Niebieskiej Karty (kliknij aby pobrać)

Gdzie po pomoc?

Przemoc – gdzie szukać pomocy?

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
– najbliższa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23, ul. 1 Praskiego Pułku 8, 
– 
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny, filia w Rembertowie, Adres: ul. Chełmżyńska 27/35 04-427, Warszawa Rembertów, Więcej informacji pod adresem: http://osrodkipsychoterapii.pl/ 

– Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej
– Policja – Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 Warszawa
– Rzecznik Praw Dziecka

Telefony zaufania
– 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
– 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
– 800 121 212 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
– Fundacja Falochron na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w szkole
www.szkolabezprzemocy.pl
www.przemocwszkole.org.pl

Pomoc – Rembertów:
– Punkt Informacyjno – Konsultacyjny al. Gen. A. Chruściela ,,Montera”28, budynek Urzędu
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, te. 22 51 51 843
– Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. ST. Warszawy, ul. Plutonowych 10 tel.
22 673 5412, 22 6119380
Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury ,,Niebieskiej Karty”: Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
– Szkoły, przedszkola
– placówki opieki zdrowotnej
– Komisariat Policji Warszawa Rembertów u. Plutonowych 6, Tel. 22 6119007, 22 611 9008
– Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół
Rembertów

Przemoc (kliknij aby pobrać)

Skip to content