Najważniejsze informacje

 • Dyrektorem przedszkola jest Maria Chaber
 • Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

 

 • Do przedszkola uczęszcza 335 dzieci w wieku 3 – 6 lat
 • Mamy 14 oddziałów, w tym 3 oddziały integracyjne
 • Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)

 

 • We wszystkich grupach prowadzona jest nauka języka angielskiego – 2 x w tygodniu
 • W grupach dzieci 6 letnich prowadzona jest katecheza
 • 2 x w tygodniu odbywają się zajęcia muzyczno – ruchowe dla każdej z grup
 • 2 x w tygodniu odbywają się zajęcia taneczne dla każdej z grup
 • Raz w tygodniu w każdej grupie prowadzone są zajęcia gimnastyczne. Ich różnorodność i atrakcyjność polega na łączeniu ze sobą różnych metod wspierania prawidłowego rozwoju motorycznego u naszych podopiecznych

 

 • W wyniku zaobserwowanych potrzeb, organizujemy kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi, w których uczą się absolwenci naszego przedszkola lub do których mają zamiar uczęszczać nasi wychowankowie
 • Od lat mamy kontakt z Biblioteką Publiczną dzielnicy Warszawa Rembertów, Przedszkolami i innymi partnerami lokalnymi i pozamiejskimi