Rozkład dnia

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o:

  • Podstawę programową wychowania przedszkolnego
  • Koncepcję pracy przedszkola
  • Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego