Rekrutacja 2019/2020

Harmonogram rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 20 lutego br.
W załączeniu pliki do pobrania.

20 lutego 2019 r. o godz. 13.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/20.

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać
rejestracji wniosku o przyjęcie dziecka  do przedszkola.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 8 marca 2019 r.

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
przyjmuje wnioski w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 8.00 – 16.00.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się
z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

(Informacja nie dotyczy Rodziców dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu).