Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 13.06 o godz. 19.00.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018
  1. Bartosz Biernacik – przewodniczący
  2. Ewa Strus – zastępca przewodniczącego, skarbnik
  3. Tomasz Kociołek – protokolant
  4. Izabela Cabaj – członek
Dane do przelewu

Nr konta: 13 1440 1387 0000 0000 1125 7828

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi
00 – 910 Warszawa
ul. Admiralska 17

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko dziecka oraz grupę i za jaki okres wpłacana jest składka
(przykład: Anna Kowalska, grupa Wiewiórki, składka za LISTOPAD 2017)

Dane do faktur

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
00 – 910 Warszawa 
ul. Admiralska 17

NIP 952 20 36 585