Rada Rodziców

Zebrania Rady Rodziców

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 11.10 o godz. 19.00.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:
1. Ewa Strus – przewodnicząca/skarbnik
2. Sławomir Stefaniuk – zastępca przewodniczącej
3. Tomasz Kociołek – sekretarz

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
1. Ewa Strus
2. Tomasz Kociołek
3. Justyna Piekut
4. Barbara Bielak

Protokoł z zebrania Rady Rodziców z dn. 13.09.2018 r. – Pobierz

 

Dane do przelewu

Nr konta: 13 1440 1387 0000 0000 1125 7828

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 Z Oddziałami Integracyjnymi
00 – 910 Warszawa
ul. Admiralska 17

W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko dziecka oraz grupę i za jaki okres wpłacana jest składka
(przykład: Anna Kowalska, grupa Wiewiórki, składka za LISTOPAD 2017)

Dane do faktur

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
00 – 910 Warszawa 
ul. Admiralska 17

NIP 952 20 36 585