Płatności

Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu od 1.01.2018 r.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

 • za trzy posiłki – 9,00 zł
 • za dwa posiłki – 7,20 zł
 1. Opłaty za żywienie przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca. (dotyczy to płatności przelewem na konto bankowe po uprzednim sprawdzeniu wysokości należności w określonych harmonogramem dniach)
 2. Możliwość opłaty gotówką realizowana jest według harmonogramu podawanego na początku każdego miesiąca. 

Konto bankowe do wpłat za żywienie:

Przedszkole nr 376
ul. Admiralska 17
00 – 910 Warszawa

Nr rachunku: 89 1030 1508 0000 0005 5066 5042

UWAGA: W tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiską OPŁATA ZA ŻYWIENIE (np.: Anna Kowalska – opłata za żywienie)

Podstawy prawne

 

HARMONOGRAM OPŁAT

Opłata za:
 • Przedszkole

  Żywienie za m – c: CZERWIEC 2018
 • Radę Rodziców

  za m – c: MAJ 2018

Będzie pobierana w dniach:

 • 14.05.2018 (poniedziałek)
 • 16.05.2018 (środa)

W godzinach 7.00 – 8.30 oraz 15.00 – 17.00 w holu głownym przedszkola. 

 Prosimy o terminowe wpłaty do dnia 18 maja (dotyczy opłat gotówkowych i realizowanych przelewem).