Płatności

W związku z końcem roku kalendarzowego w grudniu nie będą pobierane żadne opłaty.
Opłaty za żywienie będą zbierane w styczniu 2018 roku.  
Opłata za:
  • Przedszkole
  1. Żywienie za m – c: 

 

  • Radę Rodziców
  1. za m – c: