Pedagodzy specjalni

Integracja sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna to metoda uczenia się przez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. Zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Jest to nie tylko pięć najbardziej znanych zmysłów ( wzrok, słuch, dotyk, smak i węch), ale również propriocepcja (czucie głębokie – zmysł informujący mozgo położeniu  i ruchach naszego ciała) oraz układ przedsionkowy, inaczej zmysł równowagi. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w życiu płodowym i najintensywniej przebiega pomiędzy 3 a 7r.ż. Na zajęciach  SI uczymy zmysły, jak maja się uczyć 🙂

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godz. 8 – 12 dla dzieci posiadających orzeczenie o specjalnym kształceniu.