Pedagodzy specjalni

Integracja sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna to metoda uczenia się przez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. Zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Jest to nie tylko pięć najbardziej znanych zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak i węch), ale również propriocepcja (czucie głębokie – zmysł informujący mózg o położeniu i ruchach naszego ciała) oraz układ przedsionkowy, inaczej zmysł równowagi. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w życiu płodowym i najintensywniej przebiega pomiędzy 3 a 7 r.ż. Na zajęciach  SI uczymy zmysły, jak maja się uczyć 🙂