Nasz zespół

Kadra przedszkola

Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi  do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Stanowimy zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w placówce. Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. 

Nasze przedszkole to miejsce, które wyróżnia się spośród innych przedszkoli szeroką gamą szkoleń i warsztatów. Udział w nich służył podnoszeniu umiejętności zawodowych jak również sprzyjał integracji środowiska nauczycieli i rodziców. Poniżej przedstawiamy te, które cieszyły się dużym zainteresowaniem:

Cykl szkoleń w ramach oferty Akademii Komeńskiego

  • Przedszkolaki Krok Drugi – to szkolenie , które pozwoliło  dowiedzieć się, jak kształtować kontakty dziecka z otoczeniem, jak motywować, zamiast oceniać,  jak wspierać dziecko, by uwierzyło w siebie.
  • Koncepcja Pedagogiczna Przedszkola  to szkolenie w którym brała udział cała rada pedagogiczna. Wspólna praca  pozwoliła stworzyć jednolity, całościowy i spójny program pracy wychowawczej zawierający opis stanu aktualnego oraz wizję przyszłości naszego przedszkola.
  • Dziecko trudne do wychowania – wczesna profilaktyka zachowań aspołecznych. Wiadomości poznane w czasie warsztatów pozwoliły nam poznać mechanizmy powstawania trudności w pracy z dziećmi a także sposoby działania w zależności od źródeł problemów. Dzięki tym warsztatom łatwiej nam interweniować w sytuacji agresji, z którym to zjawiskiem często spotykamy się w przedszkolu.
  • Przedszkole na piątkę  –  dzięki temu szkoleniu diametralnie zmieniły się w naszym przedszkolu standardy podstawowe dotyczące żywienia, snu i odpoczynku, higieny i korzystania z toalety, adaptacji nowych dzieci w przedszkolu i uczestnictwa rodziców w życiu placówki. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy przedszkola oraz przedstawiciele rodziców.
  • ,,Trzy kroki dziecka w przyszłość” Cykl szkoleniowy opracowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

Program szkoleniowy obejmował trzy moduły warsztatowe: Potrafię rozmawiać, Jestem twórczy, Znam swoją wartość. 
Warsztaty pozwoliły zrozumieć mechanizmy kształtujące kontakty dziecka z rówieśnikami i dorosłymi. Że postawę twórczą można rozwijać, ponieważ każdy człowiek ma potencjonalną zdolność tworzenia, czasem potrzebuje jedynie inspiracji. Nauczycielki nauczyły się stosowania technik rozwijających twórcze zdolności dzieci. Warsztat ,,Znam swoją wartość“ przygotował nauczycielki do rozwijania poczucia własnej wartości dziecka i budowania ich pozytywnej samooceny. Jednocześnie skłonił nauczycielki do refleksji i pracy nad własnym rozwojem w tej sferze.

  • Klucz do uczenia się

      Innowacyjny i skuteczny program do pracy grupowej lub indywidualnej. Program idealnie nadaje się do codziennego stosowania w przedszkolu. Można dzięki niemu wspierać rozwój dzieci w normie, tych, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, ale również dzieci uzdolnionych. 

Konstrukcja programu umożliwia tworzenie warunków do podejmowania przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy, zapewnia satysfakcję uczestnictwa w pełnej niespodzianek przygodzie, wyzwala kreatywność, ćwiczy posiadane i nowe kompetencje. Program pozwala dziecku posiąść i w wybrany sposób stosować narzędzia niezbędne do poznawania świata, zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania celów.

   Ukończenie wielu modułów z tego programu pozwala nauczycielom z naszego przedszkola wspierać dziecko w jego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji adekwatnych do dziecięcych możliwości rozwojowych, wykorzystując zabawę jako aktywność typową dla wieku rozwojowego swoich podopiecznych. Poprzez sekwencje zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, ma wpływ na rozwijanie umiejętności komunikacji, samoregulacji i poznawcze małych dzieci. Kierując procesem uczenia się przygotuje do wyzwań edukacyjnych, z jakimi przedszkolak zmierzy się w szkole i dorosłym życiu.

  • ,,Szpital Pluszowego Misia” – cykl szkoleń pierwszej pomocy dla dzieci przedszkolnych i personelu.

     Szkolenia te miały na celu niwelowanie efektu ,,białego fartucha” i zmniejszenie poziomu stresu dziecka związanego z wizytą u lekarza poprzez edukację przez zabawę i przyzwyczajenie dziecka do widoku personelu medycznego, a także dołożenie największych starań, by uwierzyło w jego sympatię. Podczas spotkań z ratownikiem medycznym dzieci miały możliwość dowiedzieć się jak pomóc Misiowi w jego chorobie, jak również ćwiczyć na fantomie.