Ekologia

Program edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna to zamierzona, systematyczna praca nad kształtowaniem świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. Dlatego od najwcześniejszych lat staramy się  rozpocząć kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec środowiska.

Wdrażanie programu ekologicznego w naszym przedszkolu  ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci podczas wszelkich działań. Kontakt dziecka z przyrodą wywołuje silne uczucia, a tym samym gotowość jej poznawania i ochrony.

Programem objęte zostają  wszystkie dzieci w Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi. W ramach prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych nasz przedszkole nawiązało współpracę z firmą Polski System Recyklingu  Organizacji Odzysku SA  Firma ufundowała przedszkolakom wartościowe nagrody, drzewka i krzewy do ogrodu przedszkolnego, a w ubiegłym roku sponsorowała występ teatru dla wszystkich grup przedszkolnych.

Realizacja treści ekologicznych w każdej grupie przedszkolnej:

 • Obserwacja przyrody w naturalnym środowisku, spacery do lasu, ogrodów działkowych. Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody.
 • Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez szukanie, oglądanie, opisywanie porównawcze obiektów, obserwacje.
 • Zakładanie hodowli roślin w przedszkolnych kącikach przyrodniczych. Zachęcanie dzieci do uprawy roślin oraz ich pielęgnacji.
 • Konkursy wiedzy ekologicznej.
 • Porządkowanie terenu wokół przedszkola.
 • Wdrażanie do wyrzucania śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kosze na śmieci), poznanie zasad segregacji śmieci.
 • „Ze starego coś nowego”, zapoznanie dzieci ze znaczeniem słowa „recykling”.
 • Poznanie aspektu zbierania makulatury w celu ochrony lasów.
 • Sadzenie drzewek owocowych w przedszkolnym ogrodzie, dbanie do ogródek warzywny.
 • Dokonywanie oceny działalności człowieka oraz jego wpływu na stan środowiska.
 • Prace plastyczne związane z tematem – ekologia.
Fotorelacja z przebiegu programu edukacji ekologicznej w naszej placówce:

 

Skip to content